3 sigle

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Contacteaza-ne

0723 30 26 46

Supply Essence SRL, cu sediul social în Prahova, Campina, Str. Zimbrului, nr.2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1699/2019, CUI 41064397, reprezentată de Nicoleta Alina Ioniță, Director (denumită în continuare “Supply Essence”) desfășoară o activitate care presupune procesarea unor categorii de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către companie numai în condițiile permise prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în conformitate cu reglementarile comunitare aplicabile. Scopul colectarii datelor constă în: informarea utilizatorilor/clienților cu privire la materialele aparute pe site, furnizarea și prestarea serviciilor, activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica.

Prin completarea datelor Dvs în formularul aflat pe Site declarați că  acceptați necondiționat ca datele Dvs personale să fie incluse în baza de date a Supply Essence, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să poată fi stocate, utilizate și prelucrate de Supply Essence SRL si afiliații  săi (Purchasing Training SRL si Supply Evolving SRL), pentru desfășurarea și/sau derularea de către companie si afiliati de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de furnizare și prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață și de statistică. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate de către Supply Essence afiliaților săi, precum și altor entități din țară sau străinatate, cu care Supply Essence se afla în relații de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Informațiile Dvs cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens de către autoritățile competente.

Prin citirea prezentelor prevederi ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor oferite online, telefonic sau în mod direct

 • Datele vor fi prelucrate numai dacă există un interes legitim, un consimțământ explicit sau avem o obligație legală
 • Prelucrăm datele primite de la Dvs. pentru facturare folosind aplicații de contabilitate
 • Transmitem mesaje de marketing cu aplicații de email marketing

 

Datele colectate

Supply Essence SRL colectează date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor Dvs. și nu folosește adresa IP pentru a vă identifica, dar vă informăm că aceasta este stocată în momentul în care accesați website-ul nostru – în principal din motive de securitate.

În funcție de interacțiunile pe care le aveți cu website-ul  supplyessence.ro, datele cu caracter personal care sunt colectate sunt următoarele:

 

– Nume și prenume – pentru identificare;

– Adresa de email – pentru comunicare;

– Număr de telefon – pentru comunicare;

 

De la cine și cum colectăm datele datele personale

 • Datele sunt colectate direct de la Dvs. prin intermediul mijloacelor de informare electronică/telefonic
 • Furnizarea datelor de către Dvs. este permisă și voluntară, excepând situația în care furnizarea datelor este o cerință obligatorie din punct de vedere legal: încheierea unui contract, date de facturare, date pentru înscrierea la cursuri sau contabilitate

 

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale

 • Prelucrăm datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt: legitime, legale, reale, transparente și prezente
 • Interesele noastre legitime pot fi înlăturate de: interesele Dvs. și drepturi fundamentale ale Dvs

 

Situații în care sunt necesare colectarea și prelucarea datele personale

 • atunci când faceți o achiziție prin intermediul interfaței web, telefonic sau pe email
 • atunci când beneficiați de servicii gratuite: Newsletter, Documente, e-Bookuri, Webinarii
 • atunci când participați la evenimente online sau offline, cu taxă sau fără
 • atunci când ne solicitați abonarea la newsletter
 • atunci când întocmim documentele legale și necesare pentru înscrierea, participarea și finalizarea cursurilor
 • atunci când trimitem comunicări de marketing (pe email sau telefonic)

 

Timpul de păstrare a datele personale

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.

 1. Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor Dvs. personale: În fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
 2. Ștergem datele dvs. personale într-un interval de timp specificat
 3. Ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta (datele de facturare în 5 ani) participarea la cursuri, pe perioadă nederminată.
 4. În cazul în care păstrarea datelor Dvs. personale este necesară în scopurile specificate de lege, putem păstra în continuare datele dvs. personale (exemplu: participarea la cursuri, absolvirea unor examene)

Confidențialitatea datelelor personale

 • Datele Dvs. personale nesensibile pot fi procesate de terți cu care avem o relație contractuală în scopuri care servesc interesului nostru legitim sau legal : aplicatie de email marketing, aplicatie de contabilitate
 • Menționăm că lucrăm cu furnizori interni sau externi care oferă garanții suficiente de credibilitate și legalitate pentru a putea prelucra aceste date

 

Care sunt drepturile Dvs

 • Aveți dreptul să solicitați abonarea sau dezabonarea la newsleter (materiale de content marketing, informări de marketing, etc)
 • Aveți dreptul de a avea acces la datele Dvs. personale
 • În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele Dvs. personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi prelucrăm datele dvs. personale sau nu prelucrăm datele Dvs. personale
 • Aveți dreptul la informațiile privind garanțiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor Dvs. personale către o țară care este în afara UE
 • Aveți dreptul la rectificarea datelor Dvs. personale
 • Aveți dreptul la ștergerea datelor Dvs. personale

 

Cum vă puteți exercita drepturile

Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor Dvs. privind protecția datelor Dvs. personale

Puteți trimite solicitarea Dvs. referitoare la protecția datelor Dvs. personale la office@purchasingtraining.ro

Veți primi răspunsul nostru la cererile Dvs. care vizează protecția datelor Dvs. personale la adresa de email de pe care ne-ați transmis solicitarea

 

Refuzul prelucrării datelor personale

 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa București, str. Liviu Rebreanu, nr.46-58, bl. V, sc. G, apt. 5, sector 3 sau online la adresa office@purchasingtraining.ro, va puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

– să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneti prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe site-ul supplyessence.ro, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site-uri). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate